Hits 121-140 from 2675
Alphabetic sorting: 
121
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 16. Dezember 1830, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 3, [?], Bl. 133-133v 1830
[ Popularity: 474 ]
122
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 16. Februar 1830, HHStA, Wien. Staatskanzlei, Interiora, Faszikel 78 (alt 95), Relicta Schlitter, Bl. 2-3 1830
[ Popularity: 466 ]
123
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 16. Januar 1831, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 3-3v 1831
[ Popularity: 445 ]
124
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 17. Januar 1831, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 5-6v 1831
[ Popularity: 502 ]
125
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 17. Juli 1829, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 61-64v 1829
[ Popularity: 436 ]
126
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 17. Juli 1831, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 51-56v 1831
[ Popularity: 497 ]
127
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 17. Oktober 1828, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 47-50v 1828
[ Popularity: 460 ]
128
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 17. Oktober 1829, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 12-13 1829
[ Popularity: 408 ]
129
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 17. September 1828, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 45-45v 1828
[ Popularity: 418 ]
130
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 18./19. November 1828, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 51-54v 1828
[ Popularity: 429 ]
132
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 18. Januar 1832, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 155-156 1832
[ Popularity: 480 ]
133
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 18. Juli 1827, HHStA, Wien. Staatskanzlei, Interiora, Faszikel 78 (alt 95), Relicta Schlitter, Bl. 18-19v 1827
[ Popularity: 462 ]
134
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 18. Juli 1828, HHStA, Wien Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 30-32v 1828
[ Popularity: 478 ]
135
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 18. März 1829, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 59-60v 1829
[ Popularity: 452 ]
136
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 19. April 1828, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 22-23v 1828
[ Popularity: 478 ]
137
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 19. August 1828, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 38-42 1828
[ Popularity: 520 ]
138
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 19. Dezember 1831, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 142 1831
[ Popularity: 418 ]
139
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 19. Februar 1828, HHStA, Wien. Staatskanzlei, Interiora, Faszikel 78 (alt 95), Relicta Schlitter, Bl. 14-15v 1828
[ Popularity: 484 ]
140
GentzProkesch-Osten, Anton von
An Anton von Prokesch-Osten, Wien, 19. Januar 1831, HHStA, Wien. Nachlass Prokesch-Osten, Karton 27, [?], Bl. 7-7v 1831
[ Popularity: 438 ]